top of page
b.. b.. bb..bokloppis
b.. b.. bb..bokloppis

ons 01 nov.

|

Kemientrén

b.. b.. bb..bokloppis

Köp och sälj kurslitteratur.

Tid och plats

01 nov. 2023 12:00 – 13:00

Kemientrén

Om evenemanget

Bokloppisen är ett perfekt tillfälle att skaffa kurslitteratur som säljs av andra GS-studenter. Skön(are)litteratur kan också finnas för den som vill. För den som hellre vill bli av med böcker och istället få lite mer riksdaler på bankkontot så går det utmärkt att lämna dina böcker till GSn.  Om du vill köpa bok: - Stå startklar vid Kemientrén klockan 12-13 vid Kemientrén på onsdagen läsvecka 1.  Om du vill sälja bok: - Lämna din bok till GSn vid Reaktorn vid lunch under måndag eller tisdag under läsvecka 1.  

Are you in need of books? Then you´re welcome to participate at our book market!  At the Chemistry building lobby, 12:00 - 13:00 on Wednesday, GSn is ready to sell some books!  The book auction is a perfect opportunity to acquire course literature sold by other GS and IE students. You can also leave your books to GSn if you want to get rid of books and instead get a little more riksdaler to your bank account.  If you want to buy a book: - Be ready to start at the Chemistry entrance at 12 am - 1 pm at the Chemistry entrance on Wednesday during reading week 1.  If you want to sell a book: - Leave your book at GSn at Reaktorn (next to GT/Spritis) at lunch on Monday or Tuesday during reading week 1.

Dela detta evenemang

bottom of page