top of page

Utskott på sektionen

Utskott består av en grupp studenter som har olika åtaganden för att främja kvalitén på sektionen eller utbildningen. Medlemmarna sitter tidsbegränsat men till skillnad från kommittér så väljs medlemmar ut av GStyret.

GIT

GIT är en grupp utvecklare som utvecklar Globala Systems hemsida. De är tekniskt skickliga och passionerade om att skapa en användarvänlig webbplats. Men GIT är också kraftigt ockulta och tillber Cattus Hattus. Trots detta är de öppna för alla som vill arbeta med dem. GIT:s unika kultur och tekniska kompetens gör dem till en grupp väl värd att lära känna.

GIT logotyp
GARM logotyp

GARM

GARM är sektionens arbetsmarknadsutskott och jobbar för att studenterna ska få kontakt med arbetslivet. Vi ordnar lunchföreläsningar, AWs och andra arrangemang där studenterna får träffa möjliga arbetsgivare men som också drar in pengar till sektionen. Utöver det jobbar vi även mycket med att främja Globala System som varumärke.

  • Facebook
  • Instagram

IE-Transform

IE Transform är grupp studenter från främst masterprogrammet Industrial Ecology som arrangerar evenemang riktade mot studenter i slutet av sin utbildning. Många av våra aktiviteter syftar till att skapa ett bättre nätverk för studenter inom hållbarhet bland annat genom sociala event samt lunchföreläsningar och företagsarrangemang i gemensam regi med GARM. Är ni intresserade av att studera Industrial Ecology kan ni också kontakta oss!

  • Facebook
  • Instagram
IETransform logotyp
GSN logotyp

GSN

Globala systems studienämnd arbetar för att studenter ska få en så bra utbildning som möjligt. Vi ser till att kurser håller en bra kvalité och att alla studenter ska trivas med sina föreläsare, handledare och klasskamrater. Studienämnden anordnar även studiesociala arrangemang och har en Drive där de samlar kursmaterial.

  • Facebook
  • Instagram

GStore

GStore är sektionens merch- och sångbokskommitté. Håll koll på sektionsmötet där vi säljer bl.a. sektionsmärken, pin och frackband.

  • Instagram
GStore logotyp
TrygGS logotyp

TrygGS

TrygGS är sektionens jämlikhetsutskott. Vårt uppdrag är att se till att alla känner sig trygga och mår bra. Sektionen ska vara en plats fri från diskriminering och orättvisor. Därför håller vi i spännande och tankeväckande arrangemang där jämlikhet står i fokus. TrygGS finns här för sektionens medlemmar om någon råkat ut för någon form av diskriminering. 

bottom of page