top of page

Hej kompis!

Här nedan finns resurser för olika typer av stöd som finns för dig som är student på Chalmers.

Det finns till exempel möjlighet att få gratis samtalsstöd hos kurator, att träffa studievägledare om du har frågor kring dina studier, eller att få hjälp med något helt annat.

Är du osäker kring vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta sektionens Studerande- och arbetsmiljöombud (SAMO): samo@globalasystem.se

Studier

Mående och stress

Trygghet och stöd

bottom of page