top of page

Organisation

GSektionen är en icke-vinstdrivande organisation som drivs av studenter på programmet Globala System och Industrial Ecology. Sektionen är en förlängning av Chalmers Studentkår och styrs av GStyret. Under styret arbetar olika utskott och kommittér med att tillse olika delar av sektionens studie- och nöjesliv.

Som student på Globala System är man automatiskt medlem i GSektionen och som masterstudent på Industrial Ecology har man möjligheten att gå med om man så vill.

GStyret

GStyret jobbar med de stora frågorna för sektionen och dess medlemmar. Styrelsen jobbar med frågor rörande exempelvis sektionens ekonomi, nöjesliv, utbildning i samråd med GSn, näringsliv och arbetsmarknad i samråd med GARM, styrdokument, sektionsstruktur samt sektionskultur. Har du någon fråga om någonting på sektionen är vi glada att hjälpa till!

  • Instagram
GS-RGB.png
Märke - Cesar Lanner-1.png

Valberedningen

Vi är sektionens valberedning, mer inofficiellt kallade GloVal, och vi har ett gemensamt intresse för valar och beredare. Vår primära verksamhet är däremot, som namnet att antyder, att bereda val, lägga fram en nominering, till sektionens organ (det vill säga alla grupper av personer i skumma kläder) som väljs in av sektionsmötet.

Styrande dokument och protokoll

bottom of page